Vilka dispensregler gäller?

Vid ett lag som spelar 11 manna fotboll så får laget ha med sig hur många överåriga (Endast 1 år) som man vill. Av dessa kan dock bara 2 st vara på plan samtidigt.
Är det ett 7 manna eller 5 manna lag så är det samma regler men endast 1 som får vara på planen.

Hur många spelare får vi vara i truppen?

Föreningen kan anmäla obegränsat antal spelare, men max 18 spelare (11-manna) och 12 spelare (7-manna) och obegränsat.
Antal spelare (5-manna) får användas per match. En spelare får inte delta i två lag i samma åldersgrupp.

Hur många matcher spelar vi?

Vi kommer garantera alla lagen mellan 5-7 matcher. Gruppspel och slutspel garanteras även för alla lagen. Eftersom vi kör enligt Danska förbundet så kommer alla resultat räknas och alla få chans att vinna.

Kan en spelare dubblera?

En spelare får inte delta i 2 olika lag i samma åldersgrupp. Däremot får han/hon delta i en annan åldersgrupp.

Regler

Turneringsregler 11 manna, 9 manna och 7 manna

– Arrangören är ansvarig för alla beslut rörande turneringen.
– Arrangören kan besluta om att bilda en tävlingsenhet, för att hantera eventuella klagomål.
– Samtliga spelare skall på arrangörens uppmaning kunna uppvisa pass eller annan godkänd ID handling som styrker spelarens ålder.
– Turneringen spelas enligt FIFAS regler för 11-manna fotboll. Alla 9-manna åldersgrupper spelar med regler gällande för 11-manna fotboll. Alla 7-manna åldersgrupper spelar med regler gällande för 7-manna fotboll. Alla 5-manna åldersgrupper spelar med regler gällande för 5-manna fotboll.
– Avbytare är tillåtna i samtliga åldersgrupper. Max 7 avbytare får användas i matcherna (5 avbytare 7-manna) (obegränsat antal avbytare 5-manna). Alla byten göres vid match avbrott, invänta besked från domaren. Utbytt spelare får åter bytas in i spelet.
– Om Domaren finner lagens färger vara snarlika, är det upp till bortalaget att byta dräkter. Var noga med att kontrollera att reservdräkter finns tillgängliga. Detta gäller även målvakterna. – Spelare som ej deltar i match, måste bära avvikande klädsel. Domaren har rätt att avvisa spelare från sidlinjen om reglerna inte följs.
– Lagen skall vara på plats vid spelplanen, minst 15 minuter innan avspark.
– Turneringen är godkänd av det danska fotbollsförbundet, DBU och samtliga spelare måste kunna visa godkänd spelarlicens från sina respektive landsförbund.
– Laguppställning måste lämnas till sekretariatet innan första matchen. Spelare kan inte läggas till listan, utan godkännande av arrangören.

Matchtiderna och åldersklasserna är:

Elvamannalag
A P02/03/04
B P05
C P06
G F04
H F05
I F06
Niomannalag
D P07
E P08
J F07/08
Sjumannalag
K P09
L P10
M P11
N F09/10
Femmannalag
O P12
P P13
Q P14
Speltid
A, G 2 x 25 minuter
O – Q 2 x 7 minuter
Övriga 2 x 20 minuter
A, G 2 x 25 minuter
O – Q 2 x 7 minuter
Övriga 2 x 20 minuter

Allmänna regler
– Arrangören kan vid behov ändra tiderna. Bollstorlek 5 används, utom i 5 och 7 – manna klasserna. Lagen ansvarar själva för bollar till uppvärmning. Alla lag får en boll vid inskrivningen denna boll skall endast användas som matchboll, hemmalagets boll används i första hand.
– Samtliga lag spelar 5 – 7 matcher under förutsättning att alla anmälda lag kommer. Upplägget kan dock variera från grupp till grupp, beroende på antal anmälda lag. Vinst ger 3 poäng, oavgjort 1 poäng.
Vid samma antal poäng gäller följande:
1) målskillnad
2) antal gjorda mål.
3) inbördes möte(n). Går det fortfarande inte att skilja lagen åt, tillgrips straffar.
– Om turneringen råkar ut för oförutsedda händelser, typ vädret, och resultaten påverkas av dessa händelser, har arrangörerna rätt att under pågående turnering ändra förutsättningar, upplägg, för att genomföra turneringen.
– Om en förening inte fullföljer en match i enlighet med gällande regler, eller domaren väljer att avbryta en match på grund av osportsligt uppträdande, har arrangören möjlighet att i efterhand ändra resultatet, göra poängavdrag, eller diskvalificera laget.
– Ledarna skall stävja spelarnas uppträdande på och runt planen och själva föregå med gott exempel. Om en spelare får två varningar, utvisas han/hon för resten av matchen, och får ej delta i närmast följande match. Om spelaren därefter får rött kort, eller två varningar i nästgående match, avstängs spelaren för resten av turneringen. Samtliga fall av bestraffningar kommer att rapporteras till respektive länsförbund.
– En domaransvarig kommer att finnas på plats.
– FIFAS reglemente gällande klädsel tillämpas. Det är alltså inte tillåtit att spela utan benskydd, bära öronsmycken etc. Spelare som inte uppfyller gällande reglemente, kan vägras beträda planen.
– Antal omklädningsrum i anknytning till spelplanerna är begränsade. Vi rekommenderar lagen att i möjligaste mån byta om/duscha på respektive skola.
– Med tanke på det slitage som planerna utsätts för, är det inte tillåtit att värma upp på spelplanerna, annat än i direkt anslutning till egen match.
– Medaljer kommer att delat ut till samtliga deltagare.
– För spelare utanför Danmark, gäller att kontrollera att licens och försäkringar gäller vid ev sjukdom/skador.
– Sjukvårdare kommer att finnas på platsen. Alla behandling sker kostnadsfritt.
– Turneringen ansvarar för tillsättning av domare.
– Alla protester skall lämnas skriftligt till tävlingsledningen – senast 30 minuter efter avslutad match. Endast lag som deltar i match kan lämna in protest och protesten skall undertecknas av ledare som är upptagen på lagrapporten. Tävlingsledningens beslut kan inte överklagas. Protestavgiften är 500 DKK. Avgiften återbetalas om protesten godkännes.
– Varje lag skall utse en assisterande domare (linjedomare) vid sina matcher. Personen i fråga måste vara minst 18 år och skall bära avvikande klädsel.
– Ingen tilläggstid förekommer. Straffar tillgrips vid behov för att skilja lagen.
– Vid rött kort, skall den utvisade spelare en timme innan närmast kommande match, visa godkänd ID-handling i sekretariatet. Om så inte sker, kommer laget ej att tillåtas spela vidare.

Reglerna gäller samtliga deltagande lag utan undantag!