Indkvartering på skolen
Reglerne er underlagt betingelsen om, at skolen skal være god for alle og for respekt og hensyntagen til andre, der bor i nærheden. Derudover er det nødvendigt at hjælpe med at holde skolen i god stand.
Vi beder jer huske:
* Skolebetjenten er Brøndby kommunes tilsynsførende med bygninger og inventar.
* Holdets leder er ansvarlig for ro og orden på skolen, ligesom lederen har pligt til at påse, at eventuelle ødelæggelser erstattes inden afrejsen.
* Mindst en leder skal bo sammen med spillerne.
* Tobaksrygning og brug af åben ild er strengt forbudt på skolens område.
* Affald og lign. må kun anbringes i affaldsstativerne.
* Øl og spiritus må ikke forefindes eller drikkes på skolens område.
* Boldspil og lign. på skolens område er forbudt.
* Åbne vinduer må ikke forefindes når sovelokalerne forlades.
* Hvert hold sørger selv for rengøring og oprydning i sovelokalerne.
* Hvert hold spiser på de anviste pladser og rydder selv op efter hvert måltid.
* Der er ingen adgang på skolen med fodboldstøvler.
* Kun adgang til skolen mod forevisning af deltagerarmbånd.
* Deltagerarmbånd udleveres i Informationen til lederen mod kvittering.
* Bortkomne bånd erstattes med fuldt deltagergebyr.
* For værdigenstande, ure, kameraer m.v. kan Brøndby Cup ikke påtage sig noget ansvar. Værdigenstande kan eventuelt opbevares i informationerne.
* Skolen er lukket for ind og udgang mellem kl. 22.30 og 06.00
* Være opmærksom på at ved start af en brandalarm på skolen kan koster 500,-DKK i bøde.
* Er der noget I er i tvivl om, eller ønsker I hjælp, er I altid velkomne på stævne-kontoret/informationen ved indgangen. Der findes personale i informationen hele døgnet.
* Brud på reglerne kan medføre bortvisning.
Få et godt ophold ved at overholde reglerne.

Hvornår får vi at vide, hvilken skole vi har været placeret på?
Efter den sidste registreringsdato, 1. maj, vil vi begynde at placere holdene på deres respektive skole. Vi gør det i overensstemmelse med holdets plan og ønsker.
Vær sikker på at angive dine ønsker før denne dato. Bemærk venligst, at alle anmodninger ikke kan opfyldes.
Ca. 1 uge før cuppen starter, vil dit hold blive opmærksom på, hvor dit hold skal overnatte.

Hvornår åbner skolerne ved ankomsten?
Skolerne vil blive åbnet for alle hold klokken 12.00 på ankomstdagen.

Opholder sig på vandrehjem
Gælder regler, som vandrerhjemmet sætter op. Tjek ud kl. 10 på afrejsedagen.

Opholder sig på hotel
Gælder regler, som hotelet sætter op. Tjek ud kl. 10 på afrejsedagen.

Ekstra aften
Mulighed for ekstra overnatninger er tilgængelig for alle hold. Vi kan arrangere indkvartering til holdet, der har brug for ekstra nætter, 28. juli til 2. august.
Ved ophold på hoteller og vandrerhjem kan særlge regler gælde, og priserne kan variere.

Familie rejsende som forældre og søskende
For personer, der ikke er spillere eller ledere, anbefaler vi indkvartering nær hovedbanegården i København. Her er det let at gå til Københavns offentlig transport til Brøndby og turneringsområdet.